Faydalı Linkler

HUKUK KONUSUNDA SİTELER

Adalet Bakanlığı Akdeniz Ü. Adli Tıp Enstitüsü
Yargıtay İstanbul Ü. Uluslararası Hukuk Kulübü
Danıştay Hacettepe Ü.Dış Politika Enstitüsü
Sayıştay Oftalmolojide Adli Konular Sayfası
Türkiye Barolar Birliği D.E.U.İnsan Hakları Sayfası
Ankara Barosu Bilişim Hukuku Sitesi
İstanbul Barosu Hekimin Yasal Sorumluluk ve Hakları
Türkiye Büyük Millet Meclisi Sağlık Mevzuatı Sitesi
Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü A.Ü. Adli Tıp Enstitüsü
Adalet Bakanlığı Bilgi Sayfası Yeminli Mevzuat Merkezi Ltd.Şti.
Hukukçular Derneği Muhasebecinin Sitesi
Türk Hukuk Sitesi Mevzuat Sitesi
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi  Türk Hukuku Sitesi
Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Gümrük Müfettişleri Derneği
Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dağdeviren Mevzuat Listesi
İ.Ü. Adli Tıp Enstitüsü Banka Hukuk Sitesi
Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi

 

DEVLET KURULUŞLARININ SİTELERİ

Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı
Dış İşleri Bakanlığı Gümrük Müsteşarlığı
Maliye Bakanlığı Devlet Lisan Okulu
Milli Savunma Bakanlığı Devlet Planlama Teşkilatı
Milli Eğitim Bakanlığı Dış Ticaret Müsteşarlığı
Çevre Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü
Kültür Bakanlığı İstanbul Defterdarlığı
Sağlık Bakanlığı İstanbul Defterdarlığı
Ulaştırma Bakanlığı  Mahalli İdareler
Adli Sicil İstatistik Genel Müdürlüğü Rekabet Kurumu Başkanlığı
Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü Sermaye Piyasası Kurulu
Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Türk Dil Kurumu
Milli Kütüphane ÖSYM